PU • JA

Pu-Ja หรือ บูชา คอลเลคชั่น โดย Piecebypeacho นำเสนอองค์เทพในสไตล์สีน้ำ ที่มีความละมุน เข้าถึงง่ายและแฝงนัยยะความมงคลผ่านการออกแบบโดยอ้างอิงจากประติมานตามคติฮินดู โดยองค์เทพมีเทวานุภาพที่โดดเด่นผ่านเทวะลักษณะพร้อมทั้งบริวารที่จะประทานพรในด้าน ความมั่งคั่ง วาสนา การเรียน การงาน ความสำเร็จ ความอุดมสมบูรณ์ ที่ออกแบบองค์ประกอบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะที่อิงจากวันเกิดของคุณ ที่ประทับองค์เทพที่มีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ที่จะประทานพรให้กับความเป็นคุณ ทั้งราศีตามตะวันตกและตะวันออก ธาตุ และจันทร์ตามเวลาเกิด เสริมด้วยมงคลของศรียันรา พลังงานของเลขมงคล อีกทั้งชุดถวายองค์เทพที่เป็นไกด์ไลน์ให้ผู้บูชา คุณสามารถเห็นองค์เทพทุกครั้งที่เปิดโทรศัพท์ เรียกได้ว่ามองเห็นความมงคล เพิ่มความเข้าถึงต่อองค์เทพที่ศรัทธาได้ทุกที่ รับพรและพลังบวกจากองค์เทพ เสริมพลังงานดีๆ ความสุข ให้กับชีวิตประจำวันของคุณ

landing-preview-puja_sarasvati-collection landing-preview-puja_durga-collection landing-preview-puja_lakshmi-collection landing-preview-puja_ganesha-collection

Sarasvati

พระแม่สุรัสวดี

พระแม่สุรัสวดี พระชายาของพระพรหมผู้สร้างโลก เป็นผู้อุปถัมภ์ความรู้ทั้งปวง มาเป็นเทวีผู้ประทานพรแห่งปัญญาให้กับท่าน บันดาลพลังการเรียนรู้ ส่งเสริมปัญญานำพาสู่ญาณทัศนะอันลึกล้ำ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป...

 
 

Durga

พระแม่ทุรคา

พระแม่ทุรคา พระชายาของพระศิวะ มหาเทวีแห่งอำนาจวาสนา ความมั่นคั่ง มาเป็นเทพผู้สร้างวาสนาประทานพลังอำนาจและความสำเร็จให้กับท่าน บันดาลวาสนา บารมี ชัยชนะเหนือสิ่งชั่วร้าย นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป...

 
 

Lakshmi

พระแม่ลักษมี

พระแม่ลักษมี เทวีแห่งโชคลาภ พระชายาของพระวิษณุผู้พิทักษ์โลก มาเป็นเทวีผู้ประทานพรแห่งความมั่งคั่งให้กับท่าน บันดาลความร่ำรวย โชคลาภ เงินทองมากองในชีวิตท่าน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป...

 
 

Ganesh

พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ โอรสของพระศิวะและพระอุมาเทวี มาเป็นเทพเจ้าผู้ปัดเป่าอุปสรรคต่างๆ ให้กับท่าน บันดาลให้หน้าที่การงานของท่านดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป...

 
 


กว่า 300,000 รูปแบบแห่งความแตกต่าง
ที่จะทำให้ เอ•กะ เป็นวอลเปเปอร์มงคลสำหรับคุณโดยเฉพาะ


กว่า 300,000 รูปแบบ
แห่งความแตกต่าง
ที่จะทำให้ เอ•กะเป็น
วอลเปเปอร์มงคล
สำหรับคุณโดยเฉพาะ

e-ka-pu-ja-position